söndag 2 mars 2014

Ses i höst i Rågsvedsskolans matsal!

Idag var jag på vänsterpartiets introduktionsutbildning för nya medlemmar, höll i passet Från politik till praktik. Uppgiften fick mig att tänka igenom och formulera vad som kan vara intressant för andra. Helt klart är det nyttigt att reflektera över det politiska arbetet, oavsett om det är i partiföreningen i Vantör eller i stadsdelsnämnden, numera Enskede-Årsta-Vantör. Oavsett om vi är i opposition eller majoritet kan vi påverka politiken, även om det är på olika sätt och förstås i helt olika grad. 

När vi styrde i Vantörs stadsdelsnämnd 2003-2006 hade vi ett lokalt rödgrönt program, som satte mål för förvaltningens arbete tillsammans med kommunfullmäktiges budget. Programmet tog vi fram efter att ha bjudit in medborgarna till samrådsmöte direkt efter att vi vunnit valet 2002. Det var en härlig känsla att sitta i Rågsvedsskolans matsal och lyssna på Vantörsborna. Och veta att vi kunde förverkliga åtminstone en del av förhoppningarna. Tyvärr satte Reinfeldteffekten stopp efter fyra år. 

Efter valförlusten 2006 var vi nedslagna men inte slagna. Vi hade inspirerats av FMLN-politiker från Santa Tecla, El Salvador, som vi haft på besök. De hade fått bygga upp sin stad efter jordbävningar, tillsammans med, inte åt, folket. Vår strategi blev att vara så utåtriktade som möjligt i det politiska arbetet. Det blev tradition att vara med på valborg på Perssons Betong och Rågsvedsdagen. Vi köpte vårt röda tält och fortsatte samtalen från valstugan. Nu är vi tillbaka i Högdalen med tältet.

En aktiv opposition är oundgänglig för demokratin, även om påverkan sällan syns eller erkänns. Men vi ser att kritik ger avtryck. Det är alltid viktigt att vara en del av sitt lokalsamhälle. Ha koll på att politiken fungerar, när vi är i majoritet. Ha koll på brister som visar att politiken inte duger, när vi är i opposition. Men vi vill inte bara kritisera, utan alltid komma med vårt alternativ. Som förslaget om Rågsveds allé, motförslag till alliansens exploateringsplaner i Rågsveds friområde. 

Nu hoppas jag verkligen att vi ska kunna ha det där mötet igen, i Rågsvedsskolans matsal (och i Årstaskolan och Enskedeskolan), direkt efter valet i september ...


Inga kommentarer: