torsdag 13 mars 2014

Livat nämndmöte med gröna frågor

Minst fem medborgare på öppna nämndmötet ikväll i Enskede-Årsta-Vantör! Nästan så att en blir upprymd. Många gånger har vi inte en enda medborgare på våra sammanträden. Nu var det inte kvällens tema som lockade - Rågsveds fastighetsägarförening - utan ett aktuellt nämndärende om en förskolepaviljongs placering i Årsta som kritiserades (om där ett alternativt förslag las fram). Det kom också kritik mot hur styrdokument och parkskötsel stämmer med ett tidigare nämndärende (tillstyrkt medborgarförslag) om att skapa en park i Bandängsstråket med biologisk mångfald som tema. Eftersom nämnden beslutat enligt förvaltningens positiva förslag, måste vi kunna vara trygga med att löpande parkskötsel rimmar med utvecklingsförslaget. Om detta ska vi få återkoppling vilket är bra. Det kom även kritik mot "tycktill-möten" om parkplanen (andra medborgare har varit positiva flikade stadsdelsdirektören in) och mot att kartor som används i arbetet med parkplanen inte var tillgängliga.

En annan medborgarfråga var planeringen för Högdalen Centrum. Det saknas aktiviteter och möjligheter till upplevelser, inte bostäder tyckte medborgaren. Idag måste folk åka till Farsta eller till stan eller andra platser för rekreation, idrott, kultur eller bara för att hitta ett utbud av butiker att handla i. Jag ger medborgaren helt rätt i att vi inte ska behöva åka ifrån Högdalen för att göra ärenden eller ha en bra fritid. Men tycker också att det finns plats för och behövs fler bostäder. Vi är många som har åsikter om vad som fattas och vad som ska värnas i Högdalen. Det behövs en mix med butiker, kultur, idrott, fritidsgård, seniorbostäder, hyresrätter etc. En felande länk är att programsamrådet aldrig kommer till stånd. Istället kommer detaljplanerna en efter en med bostäder - tyvärr mest bostadsrätter, när det är hyresrätter som folk i Högdalen vill ha. Förvaltningen fick under mötet uppdrag att ta reda på när programsamrådet kommer. Det är hög tid.

Det kändes bra att kunna säga till medborgarna att det faktiskt gör skillnad att de kommer på våra öppna nämndmöten och framför sina åsikter. Nu har vi i nämnden en vecka på oss att få förvaltningens kommentarer till kritiken, och då kan vi fatta bättre beslut nästa torsdag. Jag är också glad för att Rågsveds fastighetsägare lovade att ta tag i mitt framförda önskemål om en anslagstavla vid tunnelbanan. Det som föreningslivet efterlyst sedan SL tog bort den gamla anslagstavlan efter renoveringen av tunnelbanan.

Inga kommentarer: