tisdag 25 mars 2014

Friskolor i länet sämre på lärartäthet och högskoleexamen

Idag skriver DN om vänsterpartiets rapport om skillnaderna mellan friskolor och kommunala grundskolor i Stockholms län. Som väntat är lärartätheten lägre i friskolorna även i Stockholms län och i Stockholms stad. Även andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen är lägre i friskolorna i länet och i staden. Det är såna skillnader som de vinstdrivande förskolorna tjänar sina grova pengar på, förutom lokaler som matsal, hemkunskapssal, bibliotek, gympasal och skolgård.

Andelen elever som går i friskolor varierar mellan 43,3 % och noll %. Stockholms stad ligger på 27,3%. Antalet lärare per barn har enligt internationell forskning framförallt betydelse för yngre barn, elever med utländsk bakgrund och elever som är marginaliserade. Därmed är det i högsta grad en klassfråga. Menlärartäthet  är också viktigt för lärarnas arbetsmiljö, som Seluah Alsaati, vänsterpartiets distriktsordförande, påpekar i intervjun i DN. Och lärarna måste vi värna om, om vi ska ha en bra skola.

Inga kommentarer: