fredag 21 mars 2014

EU-migranterna - det handlar om anständighet

Tänk om Thomas Hammarberg, tidigare kommissionär i Europarådet för mänskliga rättigheter, suttit i vår stadsdelsnämnd i Enskede-Årsta-Vantör. Då hade vänsterpartiets och socialdemokraternas skrivelse om EU-migranter fått ett bättre mottagande. Vi vill att nämnden aktivt ska verka för att staden gör följande för EU-migranter i vårt område:


  • Inrätta härbärge för EU-migranter i Enskede-Årsta-Vantör/söderort samt ge möjlighet att ställa husvagnar på campingplats eller annan plats med el, vatten, toa och avlopp. 
  • Avhys inte människor från bosättningar förrän värdig övernattning finns för alla. 
  • Starta rådgivning om arbetsmöjligheter i stadsdelsområdet, om möjligt i samarbete med arbetsförmedlingen, Bryggan Vantör, föreningslivet och kyrkorna i området
Hammarberg säger i tidningen Expo att Sverige hycklar. Vi kritiserade Frankrike som drev rumänska romer ut ur landet. Nu gör Sverige i princip detsamma. Hammarberg kritiserar att kommunerna inte ens vill sätta ut en toalett på boplatserna. Det är samma kritik som kommer från de ideella grupperna som hjälper EU-migranterna.

Så här blev svaret på skrivelsen. Vänsterpartiet och socialdemokraterna vill ta ansvar. Men det vill inte övriga partier. EU-migranterna är här för att stanna så länge Rumänien inte förbättrar deras förhållanden. Och vi löser inga problem genom vräkning eller hemresa. EU-migranterna från Rumänien har inget val, om deras familjer ska överleva. 

Det handlar om anständighet. Våra förslag i nämnden handlar om att staden ska vara anständig mot människor som försöker överleva. De ideella aktivisterna har förstått att detta handlar om mänskliga rättigheter. Bidra till volontärkontot för Hemlösa EU-migranter pg 168 49 60-6. Då hjälper vi de ideella aktivisterna att ge praktisk hjälp.
 

Inga kommentarer: