måndag 22 april 2013

Vi bryter skolsegregationen i Enskede-Årsta-Vantör

Tio minuters bilväg gör skillnad för livet. Vi börjar i Stureby där 97,6 procent av eleverna har behörighet till gymnasieskolan, arbetslösheten är 3 procent och 1,4 procent av invånarna får ekonomiskt bistånd. En bilresa söderut till Rågsved tar bara tio minuter. Men där har bara 71,2 procent av eleverna gymnasiebehörighet, hela 7,6 procent är arbetslösa och 12,6 procent får ekonomiskt bistånd. Liknande siffror ser vi i Hagsätra som ligger någon minuts bilväg längre bort, där 73,8 procent har gymnasiebehörighet, arbetslösheten är 5,5 procent och 6,6 procent av invånarna får ekonomiskt bistånd.

Stockholmsvänstern har i en ny rapport visat på den stora segregationen som råder mellan skolorna i de olika stadsdelarna. Det finns en tydlig koppling mellan skolresultat och var eleverna bor. Med bara några minuters bilväg passerar vi områden där elevernas skolresultat skiljer sig avsevärt från varandra. Bostadspolitiken, utbildningspolitiken, arbetsmarknadspolitiken och den nuvarande regeringens fördelningspolitik har bidragit till att Stockholm nu är en av Europas mest segregerade städer.
I Enskede-Årsta-Vantör är skillnaderna mellan stadsdelarna stora. Hälften av stadsdelarna ligger under stockholmssnittet i behörighet medan andra hälften ligger över. I Stureby och Enskede Gård har över 97 procent av eleverna behörighet till gymnasieskolan. I Rågsved och Hagsätra är inte ens 75 procent av eleverna behöriga. Självklart ger det eleverna olika möjligheter i arbetslivet och livet i övrigt. Alla barns rätt till en bra skolgång i ett välfärdsland som Sverige kan inte ha så stora skillnader i behörighet.

Fem av Enskede-Årsta-Vantörs tolv stadsdelar (Dalen räknas in i Gamla Enskede, vilket döljer de stora skillnaderna mellan dessa områden) har sämre resultat än stockholmssnittet både vad gäller gymnasiebehörighet, arbetslöshet och ekonomiskt bistånd. Samtidigt finns fem stadsdelar som ligger över stockholmssnittet för samma faktorer. Rapporten visar att Enskede-Årsta-Vantör är på fel väg. Det har vi också sett i tidigare rapporter om bostadssegretationen.

Vänsterpartiet vill bryta segregationen. Hur diskuterar vi på Tribunalen onsdagen den 24 april, med bland annat arbetsmarknadsnämndens vice ordf i Stockholms stad Karin Rågsjö (V), Vänsterpartiets Ali Esbati som arbetar med arbetsmarknadsfrågor nationellt och nationalekonom Ingvar Nilsson, som länge har arbetat med att beräkna vad det kostar att låta bli att satsa på unga och arbetslösa. På scenen står musikerna Kajsa Grytt och Johan Johansson. På plats finns också utredare Calle Dahlström.

DN skriver om rapporten här.


Inga kommentarer: