onsdag 15 februari 2012

Rapport från områdesmötet i Högdalen

Ikväll hade stadsdelsnämnden områdesmöte i Högdalens kvartersgård. Det var fullt med frågvisa Högdalsbor, där allt från kulturnämndens dåliga stöd till Picknickteatern och Fria Teatern och idrottsnämndens konkurrensutsättning av Högdalshallen ifrågasattes till att oro framfördes för nedläggningen av butiker i centrum. Järn- respektive théaffären lär ska stänga och fiskaffären är ute för försäljning. Den trenden måste brytas illa kvickt!

En representant för nya centrumägaren tog till orda och berättade att det finskägda företaget sökt bygglov för att ljussätta centrum på ett bättre sätt. Alla med klagomål uppmanades höra av sig, vilket var positivt jämfört med Boultbee som var väldigt anonyma (förutom då de skulle ta betalt om jag förstått rätt). Representanten sa att hon var gråtfärdig av beskeden om nedläggningarna. Hon menade att det var många centrum som hade problem just nu och betonade att företaget ville bli marknadsledande.

Personal från biblioteken berättade att man har anställt en bibliotekarie som jobbar mot ungdomar som kommer till biblioteket i Hagsätra och att man har ett bra samarbete med ungdomsgården. En bra åtgärd har varit att ungdomsgården ökat öppettiderna när även biblioteket har öppet. Däremot har det blivit en upptrappning i Högdalen sista månaden, föräldrarna har ringts för att ta hand om sina ungdomar. Problemen fortsätter ändå och bland annat har smällare slängts in! Oacceptabelt konstaterade stadsdelsdirektören.

Intressant var informationen från stadsbyggnadskontoret om programarbetet för Högdalens centrum, som bedrivs utifrån de fyra principerna: korsa, förlänga, koncentrera och återskapa. Konstgräs planeras till fotbollsplanen så småningom, viktiga kulturhistoriska värden ska värnas och tanken är att fortsätta ha låg bebyggelse där folk rör sig uppblandat med några höga bostadshus. Några parkeringsplatser ska vara kvar, annars läggs parkeringen i garage under jord (vilket ifrågasattes ur trygghetssynvinkel av en åhörare).

Man räknar med cirka 5000 kvadratmeter i ytterligare handelsyta och 5-600 nya bostäder med första inflyttning i bästa fall kring 2016. Tankar finns på ungdomens hus, inget klart om gamla skolan behöver rivas helt eller delvis. Om jag uppfattade rätt är tanken att bygga på parkeringsplatserna, mest bostadsrätter tyvärr. Med tanke på att många som snart är till åren komna bor tre trappor upp utan hiss behöver nya tillgängliga hyresrätter byggas för att även de som inte har råd eller vill köpa ska kunna bo kvar.

Innan jag gick från mötet passade jag på att prata med föreståndaren för kvartersgården om att ungdomarna hade alla chanser att engagera sig i planerna för centrumplaneringen när de kommer ut på samråd och beskriva hur de skulle vilja ha ett framtida ungdomens hus. Hon tände på idén och menade att kvartersgården ju kunde gå iväg tillsammans med ungdomarna för att delta i samrådet. Hoppas på det!

För övrigt fick vi veta att skateparken invigs i juni!

Inga kommentarer: