onsdag 8 februari 2012

Pengar till Rågsved ska vara självklara

För övrigt är det förstås mycket bra för Rågsveds unga att Söderortsvisionen beviljat över 4 mnkr till fritids-, sociala- och arbetsmarknadsinsatser i Rågsved. Pengarna kommer att göra nytta. Men inte förändra området. Satsningarna kommer och går, och det har de gjort så länge jag har bott i  Rågsved.

Söderortspengarna som nu beslutats gäller ett år, projekten är på några års sikt. Det handlar inte om en stabil permanent förstärkning av fritidsgårdens vanliga budget, Rågsvedsskolans budget, individ- och familjeomsorgens budget, budgeten för arbetsmarknadsåtgärder, budgeten för föräldrautbildning etc.

Det jag inte gillar är att pengarna delas ut från stadshuset lite på nåder efter ansökan (stadsdelsnämnden hade ingen talan) istället för att politikerna klubbar i budgetfullmäktige att de här pengarna ska Rågsved ha, varje år, i vanliga budgeten. För det behövs i Rågsved idag och i tio tjugo år till! För det är er rätt.

För att alla stadsdelar ska vara bra att bo i krävs att segregationen minskar. Hyresrätter byggas i stor skala i rikare stadsdelar, så att inte köpebostäderna koncentreras i vissa delar och hyresbostäderna i andra. Kommun, landsting och stat satsa på infrastrukturen i fattiga stadsdelar. Bygga på det som är bra.

Försäkringskassan ska inte lägga ner, inte ungdomsmottagning, medborgarkontor. Konstgräs på Rågsveds IF ska inte dröja hur länge som helst. Skolorna ska kunna anställa de bästa lärarna. Förlänga t-banan till Älvsjö. Bygga kollektivhus och (bra) studentbostäder. Rågsveds friområde utvecklas och inte bebyggas.

Inga kommentarer: