söndag 26 februari 2012

Satsa på bra lokaler för öppen förskola och ungdomsmottagning i Rågsved

Vi behöver mer lokaler i Rågsved! Så att vi kan starta en riktig ungdomsmottagning igen, istället för den miserabla filialen som aldrig fått förutsättningar att fungera. Så att den öppna förskolan Elefanten slipper turnera runt i Rågsved och Högdalen i takt med att deras lokaler behövs till annat.

Bristen på bra tillgängliga permanenta lokaler i Rågsved där viktiga kommunala verksamheter kan etableras och fungera utan risk för att tvingas flytta efter några år blir allt mer tydlig. Rågsved som ska vara den prioriterade stadsdelen i Söderortsvisionen 2012 har inte ens plats för en öppen förskola.

Nu är det på gång att förvaltningen försöker ordna ett kontrakt för öppna förskolan i Rågsvedsskolans lokaler, och jag hoppas att det går att få fram en bra lösning. En lösning som passar verksamheten och som har förutsättningar att fungera i  många år framöver. Öppen förskola i Rågsved är också en folkhälsosatsning.

Vad som händer med ungdomsmottagningen i Rågsved vet vi inte. Besked skulle ges i februari har den styrande majoriteten sagt i höstas. Oppositionen har tidigare lagt in flera skrivelser i stadsdelsnämnden om den miserabla filialen och nu ännu en gång vid förra nämndsammanträdet. Även i landstinget har initiativ tagits.

Att lägga ned filialen i Rågsved kan vi nog vara eniga om i alla partier, men vad kommer istället? Vänsterpartiet anser att det är självklart att en ambitiös folkhälsosatsning måste göras på förebyggande verksamhet i Rågsved såväl för barn som unga. Lokaler måste hittas eller byggas. Därför: Ungdomsmottagning i Rågsved nu!

Inga kommentarer: