lördag 11 februari 2012

Moderat politik speglar klassamhället

Tänker att moderaterna gör allt bakvänt, eller i fel ordning beroende på vad man tycker i sakfrågan.

Ta det här med segregationen. Istället för att bygga bort segregationen i innerstaden och välmående förorter genom att bygga allmännyttiga hyresrätter säljer man ut de hyresrätter som finns, så att det nästan bara blir bostadsrätter kvar. De nya hyresrätter som byggs är så dyra att bara höginkomsttagare kan bo där.

Eller pensionsåldern. Istället för att göra arbetsmiljön och arbetsvillkoren så bra att alla orkar arbeta fram till 65 år i de stora kvinnodominerade yrkesgrupperna i vården och omsorgen konkurrensutsätter man äldreomsorgen så att personaltätheten minskar med 10 %. Jobbet blir ännu slitigare.

Självfallet är det inte en slump eller en missriktad taktik från partisekreteraren som ligger bakom. Den moderata politiken är en följd av den moderata ideologin. Av att moderaterna själva ofta bor i innerstaden eller välmående förorter och själva har jobb där man inte slits ut fysiskt eller psykiskt. Den är en följd av klassamhället.

Men vem är förvånad att folk protesterar?

Inga kommentarer: