onsdag 8 februari 2012

Ett steg mot en hbt-policy i Stockholms stad?

En hbt-policy för Stockholms stad?

Jo, förhoppningsvis kan det bli verklighet. Landstinget har redan antagit en policy och på förslag från Reijo Kittilä, (V) i Kungsholmens stadsdelsnämnd inspirerades Karin Rågsjö (V) att lägga en motion om en hbt-policy till Stockholms kommunfullmäktige.

Motionen är är nu ute på remiss i stadens nämnder och Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning har glädjande nog tillstyrkt motionen. Imorgon beslutar stadsdelsnämnden i frågan. Samtidigt behandlas också en skrivelse från hela oppositionen där vi önskar information om hur förvaltningen arbetar i hbtq-frågor.

En viktig aspekt som förvaltningen tar upp i sitt remisssvar är att eftersom en stor del av stadsdelarnas verksamheter drivs på entreprenad bör det uppmärksammas om man tar fram en hbt-policy för Stockholms stad. I landstingets policy är det inskrivet att avsnitt om hbt-kompetens tas med i upphandlingskraven. Bra!

Svaret om hur förvaltningen arbetar i Enskede-Årsta-Vantör är att inom fritiden jobbas en hel del med hbt. Genom samarbete med RFSL kommer tre fritidsgårdar snart att hbt-certifieras. Inom förskolan och äldreomsorgen finns inga riktade förvaltningsövergripande satsningar i hbt-frågor, inte heller inom personalpolitiken. Hbt-frågor tas inte upp i föräldrautbildningen

Däremot finns bred kompetens på ungdomsmottagningen även om man inte är certifierade. Förra året hade förvaltningen flera föreläsningar om hbt och våld i samkönade relationer. Förvaltningen har sett över textmaterial på webbplatsen och i tryck. En del görs mer behövs och skulle underlättas av en stadsgemensam policy!

Inga kommentarer: