torsdag 9 februari 2012

Barngruppernas storlek underskattas i staden

Den genomsnittliga gruppstorleken i förskolan i Enskede-Årsta-Vantör har ökat under 2011 enligt verksamhetsberättelsen. För den styrande alliansen är det ett politiskt misslyckande. Vänsterpartiet anser att vi måste både klara barnomsorgsgarantin och barngruppernas storlek. Ingendera har vi klarat förra året.

För småbarnsgrupperna 1- 3 år var det 2,5 % som inte klarade gränsen 14 barn som  kommunfullmäktige ställt upp. Låter inte mycket. För 4-5 årsgrupperna hade vi 0 % med flera än 18 barn, taket för de äldre barnen. Låter toppen. För den som inte vet att det är vanligare med 3-5 årsgrupper än 4-5 årsgrupper.

I Enskede-Årsta-Vantör har vi enligt Lärarförbundet 56 förskolegrupper med 3-5-åringar, 18 med 4-5-åringar och sex med 5-åringar. Självfallet är det då viktigare att mäta 3-5-årsgrupperna än 4-5-årsgrupperna. Men det vill inte stadshuset, som styr vilka uppgifter stadsdelsnämnderna ska lämna in centralt.

I december 2011 var det enligt Lärarförbundet 14 grupper med barn 3-5 år som hade fler än 18 barn. I januari såg läget bättre ut, tre avdelningar i Årsta och en i Hagsätra hade 19 barn. En avdelning med bara 5-åringar hade också 19 barn. De större grupperna kompenseras med större personaltäthet, men ändå:

Självfallet är det sämre om 3-5årsgrupper har fler än 18 barn än 4-5årsgrupper, eftersom de har småttingar med, där taket är fyra barn lägre! Kontentan är att stadshuset måste se över vilka indikatorer som de ber stadsdelsnämnder redovisa. Nuvarande system underskattar gruppernas storlek. Det är inte trovärdigt!

Inga kommentarer: