tisdag 2 september 2014

Missvisande om V och Årstafältet

Vänsterpartiets inställning till byggplanerna på Årstafältet är sammanfattade i faktarutan nedan, i artikel i veckans Mittisöderort. Men i artikeltexten framstår det tyvärr som om vi med hull och hår ställer upp på alliansens byggplaner. Istället är det så att vi hela tiden har fört fram, i olika yttranden i berörda nämnder, att vi vill bygga bostäder - framförallt hyresrätter givetvis, runt fältet, men inte på fältet.

Vi vill hellre utveckla landskapsparken än göra den till stadspark. Vi har kritiserat att koloniområdet måste flytta och försvarat att golfbanan ska vara kvar. I landstinget har vi förslag om att trådbussar ska trafikera Östberga, för att förbättra kommunikationerna. I takt med att detaljplanerna lagts fram, har vi också lagt konkreta synpunkter på förslagen. I de lägena kan vi inte bara säga backa bandet. 

För övrigt tycker jag att det ska bli spännande att se vilka alternativa lösningar som nätverket Årstafältet tagit fram i samarbete med KTH och ska ställa ut!

Inga kommentarer: