tisdag 9 september 2014

Politiskt grillad av en smart gymnasist

Härom dagen blev jag intervjuad av en gymnasieelev som bor i Östberga. Jag blev mycket imponerad av de genomtänkta frågor som hon ställde, utifrån en bister verklighet som tyvärr alltför många ungdomar har i det segregerade Stockholm. Brist på hyresrätter, brist på jobb och framtidstro, och för en del också en farlig flykt till cannabis och kriminalitet. 

Den första frågan handlade om bostäder, och där kunde jag berätta om våra förslag om att bygga hyresrätter i Rågsveds alle, Slakthusområdet och Västberga. Kollektivtrafiken kom sen på,tal, och då var det roligt sätt kunna prata trådbussar och pendeltågsstation vid Rågsveds alle.
Miljön kom som tredje ämne. Mitt svar var att bygga i trä för att det är klimatsmart och bygga på hårdgjord mark. Vi vill också gräva ner Nynäsvägen och bilda flera naturreservat. Stolt kunde jag berätta att vänsterpartiet i Stockholm tagit fram en omställningsplan för klimatet.

För att motverka kriminalitet bland ungdomar vill vänsterpartiet satsa mer på sociala insatser och en meningsfull fritid. Inte minst Community center är en bra insats som vi vill utöka för arbetslösa unga. Vi vill satsa pengar på att få fram många fler jobb till unga, i välfärden och genom att investera i järnväg, bostäder och klimatanpassning. Sänkt restaurangmoms ger inte tillräckligt många jobb för pengarna.

Det kom även en fråga om integration och där svarade jag att vi måste bygga mer blandat, dvs. även bygga hyresrätter i villaområde och bostadsrättstäta områden. Skolorna måste bli mer blandade, då blir resultaten högre. Skolvalet segregerar och sorterar elever. Något vi måste bort ifrån. Exempelvis genom att nya skolor får genomtänkta upptagningsområden som blandar elever från olika områden.

Vet inte om jag hann få med det i intervjun, men jag hade antecknat att det är viktigt med fler platser i KOMVUX och folkhögskolor. Det måste alltid gå att bättra på sin utbildning, för att få jobb och framtidstro. Och de politiska besluten ska inte fattas över huvudet på folk. Det ska vara möjligt att påverka besluten genom mer av lokal demokrati.

Sista ämnet var kultur och fritid. Enskede-Årsta-Vantör har många fritidsgårdar, men några drivs på entreprenad. Det är vänsterpartiet emot. Ingen ska göra vinst på vår välfärd. Kulturskolan behöver komma närmare elverna, för att det ska bli lättare att börja där. Avgifterna måste sänkas, så att de inte blir ett hinder. I Hagsätra vill vi ha ett Allkulturhus och en parkourpark i Dalen/Slakthusområdet. Och så ett av mina favoritförslag: att Parkteatern blir en Lokal- och parkteater året runt i förorterna. 

Se mina svar som en del av en vision om ett mer jämlikt Enskede-Årsta-Vantör!Inga kommentarer: