söndag 28 oktober 2007

Pengarna går före medborgarnas vilja

På stadsdelsnämnden förra veckan beslutade vi om att upprusta Rågdalen för 10,5 miljoner kronor enligt ett program som har tagits fram i dialog med boende under vår tidigare rödgröna majoritet. Upprustningen är en del av grönkompensation för att bygga bostäder längs Bjursätragatan. Så långt är allt gott och väl. Men den borgerliga majoriteten vill inte satsa pengar på en konstisbana i parkleken enligt det ursprungliga förslaget. Istället vill man fråga idrottsnämnden om de vill anlägga en konstisbana på Bäverdalens bollplan. Varför den platsen är bättre än parkleken har vi inte fått svar på. Om Rågsvedsborna tycker att bollplanen är en bättre plats så är det helt ok för mig - men någon ny medborgardialog har inte genomförts så jag misstänker att det handlar om att finta bort frågan om konstisbanan för att spara pengar.

Inga kommentarer: