fredag 5 oktober 2007

Tillsammans är vi starka

Idag har varit en bra dag. Jag har lyssnat på modiga människor som berättat varför sociala kooperativ är bra. De ger plats åt de som ratas. De ger mening åt människors liv. De sparar pengar åt landstinget men också kommunen. Tack till kooperativet Kos som ordnat dagen, där för övrigt Alian Topor från landstingets psykiatri talade klokt om återhämtning från psykiska problem och klarspråk om privatiseringars och nedskärningars negativa effekter på myndigheters samverkan och människors möjlighet att leva ett värdigt liv.

Inga kommentarer: