tisdag 28 september 2010

Heja Kräpplagruppen!

Den ideella föreningen Kräpplagruppen gör stora insatser för Rågsveds friområde, men stadens förvaltningar vill inte erkänna deras insatser och tillmötesgå deras legitima önskemål om samråd och samordning.

Detta framgår tydligt i ett ärende till exploateringsnämnden idag, där en skrivelse från Ann-Margarethe Livh (V) "Bättre information och samordning i samband med skötsel av Rågsveds friområde" behandlas.

Vänsterpartiet vill att exploateringsnämnden ska bifalla skrivelsen och att förvaltningen ska få i uppdrag att kontakta andra berörda förvaltningar, bolag samt Huddinge kommun för att få tillstånd en ökad samverkan med boende om insatser i Rågsveds friområde.

Ett exempel på bristande samordning (gäller trafiknämnden men visar problemen) är att tömningen av papperskorgar och klottersanering inte sköttes i vintras. Orsaken är att trafikkontoret inte kom fram på de oplogade gångvängarna, som var stadsdelsförvaltningens ansvar ... Inte förrän Kräpplagruppen upprepade gånger hade klagat lät stadsdelen fram på vårkanten ploga gångvägarna.

Kontentan är att staden inte använder sig av Kräpplagruppens kompetens och inte ser den kapacitet de har som en samarbetspartner, vilket ytterst drabbar stadens invånare i form av en sämre skötsel i området.

Stadens förvaltningar måste jobba på ett bättre medborgarperspektiv, all makt utgår ju faktiskt från folket!

De önskemål som Kräpplagruppen har är inte svåra att tillmötesgå. Ett par träffar om året skulle göra underverk. Staden kan informera om planerade insatser och föreningslivet och närboende förmedla synpunkter och förslag. Den kontinuerliga kontakten skulle underlättas med kontaktpersoner - hur svårt kan det vara?

Inga kommentarer: