tisdag 28 september 2010

Vantörs rödaste valdistrikt - Rågsved Östra

Just gjort valstatistiken färdig för kommunvalet och konstaterar att jag bor i Vantörs rödaste valdistrikt! Det är Vantör 16 Rågsveds Östra med 16,58 % röster på Vänsterpartiet, en ökning från 13,8 % förra valet.

Glädjande nog också en ökning av valdeltagandet från 55,78 % till 59,03 % och en minskning av SD:s röster från 4,3 % till 3,52 %. Men visst är det sorgligt att valdeltagandet är 30-%-enheter lägre än i Örby Södra, Vantör 14. Där hade man Vantörs högsta valdeltagande med 88,99 %, och borgarna över 65 %. Och enligt klassmönstret hade vänsterpartiet 3,57 % av rösterna.

Om vi gör en utblick ser vi att i 14 av 26 valdistrikt i Vantör hade vänsterpartiet högre andel röster än i Östra Söderort och i 18 distrikt högre andel röster än staden.

Valdistrikten är inte helt jämförbara med tidigare val pga nybyggnation, men i 11 distrikt hade vi högre andel röster än förra valet. Intressant nog har vi ökat något i tre av fyra distrikt i Stureby, kanske pga. att vi varit aktiva i stadsbyggnadsfrågor där? Vi har också en ökning i två distrikt i Bandhagen och tre distrikt i Högdalen samt i ett distrikt vardera i Rågsved, Hagsätra och Örby.

Det är tydligt hur byggnation av bostadsrätter och radhus gör att vår röstandel sjunker, liksom när allmännyttan minskar i förhållande till privatvärdar.

Inga kommentarer: