lördag 25 september 2010

Gröna Söderort - ett minne blott?

Högdalstopparna som natur- och rekreationsområde verkar allt mer avlägset, nu då vi fått fortsatt borgerligt styre i Stockholms stad. Inte mycket har hänt de senaste fyra åren, frågan är nu vilken riktning området kommer att utvecklas i.

Som ett brev på posten kommer en avsiktsförklaring från SITA Sverige AB om att de tänker ansöka om utökat tillstånd för befintlig verksamhet på fastigheten Tippen 2. Bolaget anser att nuvarande verksamhet "ej medfört störningar i omgivningen" och att den utökade verksamheten "ej heller kommer att störa omgivningen" enligt annons med information om de nya planerna i tidningen Mitt i Söderort.

SITA tänker söka tillstånd för att totalt hantera 210 000 ton avfall per år. Tråkigt nog omfattas hantering av matavfall endast i mindre omfattning, när vi verkligen behöver utöka denna återvinning. SITA:s planer omfattar även mellanlagring av cirka 5000 ton farligt avfall per år. Senast 8 oktober ska synpunkter på kommande ansökan lämnas in.

Nu var det ett tag sedan jag vandrade omkring vid Högdalstopparna men förut var störningarna från SITA mycket märkbara, i form dels av papper och plast som flög omkring i naturen och dels den förfulande inverkan som hela anläggningen har på området. Tidigare har oppositionen i f.d.Vantörs stadsdelsnämnd, salig i åminnelse, både kritiserat den del av SITA:s verksamhet som går som en kil in i naturområdet och framfört behovet av estetiska åtgärder i form av döljande växtlighet.

Därtill har vi ett färskt förslag till kommande exploateringsnämnd om markreservationer till NCC för byggandet av småhus i Rågsveds friområde, vilket gör att staden tar ytterligare steg bort från visionen om en Ekopark Syd i det område som även inkluderar Högdalstopparna.

Först Årstafältet och nu Högdalstopparna och Rågsveds friområde. Med det fortsatt blåa styret i staden tar vi många steg bort från Gröna Söderort, de kvaliteter som för många av oss har varit avgörande för att flytta hit och bo kvar.

Inga kommentarer: