onsdag 29 september 2010

Inget normaläge längre

Om extrakongress i Vänsterpartiet tycker jag, precis som Mattias Ericson skriver i sin blogg.

Vänsterpartiet Vantörs välbesökta inspirerande medlemsmöte ställde sig bakom krav på en extrakongress igår. Vi förväntar oss att helgens partistyrelse ska lysa ut en extrakongress för att markera allvaret i partiets och Sveriges situation. För vi har inget normalläge längre.

Men först en rejält oberoende valutvärdering och ett brett samråd i alla föreningar i partiet tyckte vårt medlemsmöte. Både nya och gamla medlemmar, kvinnor som män, ska känna att de är med i en rörelse som kan, vill och törs göra skillnad.

Det känns faktiskt som nu eller aldrig. Vi måste våga ta steget. Vi måste våga ställa de svåra frågorna som Mattias Ericson skriver.

En utvärdering måste ”vända på alla stenar” som Aron Etzler uttryckt det i Flamman, och omfatta såväl politikens innehåll och inriktning som organisation, strukturer, kultur och ledning.

Sen måste vi också våga använda valutvärderingens svar och göra de förändringar som vi tror behövs för att vänstern ska kunna bli ett brett samlande parti för en solidarisk politik och bidra till att fälla högerregeringen i nästa val. Det är de diskussionerna vi behöver en extrakongress till.

Inga kommentarer: