fredag 21 november 2014

Het debatt om Högdalens vård- och omsorgsboende

Idag hade vi första politiska debatten på länge i stadsdelsnämnden. Debattglädjen från den tidigare alliansmajoritetens sida har inte varit stor. Men ikväll tändes den blåa glöden då ärendet om att inte förlänga avtalet en sista tvåårsperiod för Högdalens vård- och omsorgsboende kom upp till beslut. Om alliansen styrt hade avtalet förlängts, och det hade varit ett lika politiskt beslut som vårt.

Moderaterna och folkpartiet försökte få det till att rödgröna beslut var ideologiska medan alliansen bara värnar de äldre, trots åtta år av extremt ideologisk konkurrensutsättning. Talet om att kvalitet går före driftsform klingade falskt. Exemplet Enskede Nya servicehus talar för sig självt, där vi inte ville förlänga pga brister men där alliansen lät Carema driva vidare tills avtalstiden inte gick att förlänga mer. 

Argumentationen riktades mot miljöpartiet och socialdemokraterna, som attackerades för att ha frångått principer och låtit vänstern styra beslutet. Trygga som vänstern är genom att ha större delen av folket med oss i motståndet mot vinster i välfärden var debatten lätt att ta, när vi också vet att vi har många sakliga skäl för vårt beslut. Våra majoritetskamrater stod också mycket väl upp för beslutet, utifrån sakskäl och som en konsekvens av åtta års dogmatisk allianspolitik. 

Självklart vill vi få genomslag för rödgrönrosa äldrepolitik och skapar därför rådrum genom att ta tillbaka driften av Högdalens vård- och omsorgsboende. De äldre får behålla sin omsorgspersonal, vilket är viktigast för kontinuiteten. Alliansen kallar det återkommunalisering, som vore det expropiering, när det är privat drift av ett kommunalt ägt vård- och omsorgsboende enligt avtal. Vardaga äger inte boendet, även om det ibland kan verka så. Om vi hade förlängt avtalstiden hade den ändå tagit slut en dag.

Att hemmet drivits på ett bra sätt är utmärkt, även om resultatet av brukarundersökningen inte var i topp, och det är också för det som Vardaga har fått betalt. För oss är det norm att hålla avtal. Lika självklart är att kommunen kan välja att inte förlänga. Inget säger att det bara är vård- och omsorgsboenden som drivits i botten som ska tas tillbaka.


Inga kommentarer: