onsdag 26 november 2014

Kom inte och säg annat än att alliansens attacker mot rödgrön äldrepolitik är ideologiska!

Alliansen vill gärna sätta en bild av att rödgrön äldrepolitik är ideologisk (=dålig), medan deras politik är något mer upphöjt (=bra). Att alliansen har konkurrensutsatt allt utom strategisk ledning och myndighetsutövning i åtta år talas tyst om. Liksom att de i sin ideologiska iver inte brytt sig om att säkra meddelarfrihet och kollektivavtalsliknande villkor innan de släppte loss marknadskrafterna. Ett medel i svartmålningen av rödgrön äldrepolitik ingår att kalla rekommendationer om att inte förlänga avtalstider för återkommunalisering, som vore det en expropriering. När det handlar om något så affärsmässigt som att inte förlänga frivilligt ingångna avtal. När det handlar om kommunalt ägda boenden, som entreprenörer under en tidsbestämd period fått förtroendet att driva, men inte har köpt eller tagit över för en spottstyver (som avknoppade förskolor där alliansen inte stod för att det var en privatisering). Avtalstider tar faktiskt slut en dag.

Jag skriver bloggen för att visa hur fel mediabilden är, utifrån vårt lokala exempel i Högdalen. Vi ska veta att det ligger starka ekonomiska krafter bakom attackerna mot de rödgröna besluten.  Det är värt att tänka på när vi ser vilka starka ord som används när frågorna beskrivs i media. När nästan hela svenska folket är emot vinster i välfärden och alliansen förlorat valet, så är det inte konstigt att de nu försöker sig på strategin anfall är bästa försvar. Som om det kan dölja valnederlaget.

Under alliansen har vård- och omsorgsboendet konkurrensutsatts och drivits på entreprenad av Vardaga, tidigare Carema, enligt avtal med stadsdelsnämnden. Alla vård- och omsorgsboenden i Enskede-Årsta-Vantör har konkurrensutsatts. Årsta vård- och omsorgsboende drivs av riskkapitalbolaget Kosmo. Det avtalet förlängdes före valet av alliansen. Stureby vård- och omsorgsboende och Mårtensgården är intraprenader, vilket betyder att stadsdelsförvaltningens anbud vann upphandlingen och att boendena därefter drivs enligt avtal med nämnden.

Nu efter valet blev det aktuellt att ta ställning till avtalen för Mårtensgården och Högdalens vård- och omsorgsboende. Vår rödgröna tillträdande majoritet i stadsdelsnämnden ville skapa rådrum så att vi kan genomföra vår äldrepolitik. Vi ska ta fram en upphandlingspolicy som ställer högre krav på kvalitet och anställdas villkor. Vi vill tillförsäkra alla över 85 år ett tryggt äldreanpassat boende, ge de kommunala bostadsbolagen uppdrag att mer än tidigare hjälpa äldre till ett tryggt boende inom bolagen samt se över om våra boendeformer motsvarar behoven. Specifikt för Högdalen är att boendet inte skulle klara arbetsmiljöverkets krav vid en inspektion, vilket gör att vi så småningom behöver besluta om renovering eller att bygga ett modernt boende i centrum där ny bebyggelse planeras. Ett nytt boende kan ha profiler som finsk omvårdnadsmiljö, hbtq eller annat. Var beslutet landar vet vi inte idag, men när vi driver boendet själva har vi större handlingsfrihet.

Detta är skälen till att vi kom överens om att inte rekommendera stadsdirektören att förlänga avtalet för Högdalens vård- och omsorgsboende. Vi har stor kompetens inom äldreomsorgen i förvaltningen, och personalen får fortsätta sina arbeten, så kontinuiteten för de äldre blir kvar. Skulle vi förlänga avtalet skulle det dröja två år och nio månader innan avtalet slutligt löpte ut. Då skulle vi inte under vår mandatperiod hinna upphandla boendet enligt en ny upphandlingspolicy med högre krav och möjlighet att upphandla nonprofit samt egenregianbud etc. Då skulle vi dessutom under nästan tre år av vår mandatperiod ha två riskkapitalbolag som driver två av våra boenden och riskera att vinster inte beskattas i Sverige. Det vore att undergräva fundamenten för vår välfärd.

Inga kommentarer: