söndag 23 november 2014

Utöka gränserna för Älvsjöskogen och Årstaskogen!

Bra att Naturskyddsföreningen i brev till S, MP, V och F! klargör sina höga förväntningar på vår nya rödgrönrosa majoritet när det gäller gränsdragning av naturreservaten i bland annat Älvsjöskogen och Årstaskogen. Med pedagogiska kartor visas i brevet hur Länsstyrelsen år 2003 ritade upp gränserna i program för skydd av tätortsnära natur, i rapporten Aldrig långt till naturen, och hur de nya förslagen till gränser har krympt reservaten och uteslutit viktiga områden.

Gränser för Älvsjöskogen som arbetats fram under alliansen skyddar bara 65% av Älvsjöskogen, till skillnad från vad vi i Vänsterpartiet Vantör har i vårt lokala 25-punktsprogram. Vi vill att hela skogen, inklusive den del som ligger i Vantör, ska bli naturreservat, i likhet med vad Naturskyddsföreningen tycker. Deras förslag om en ekodukt (bro av gräs) över järnvägen är också linje med vad vi rödgröna i stadsdelsnämnden föreslagit i samrådsyttrandet. En ny fornminnesinventering och att inkludera Vårgårdadammen är andra bra förslag. 

För Årstaskogen framgår av Naturskyddsföreningens brev att de föreslagna gränserna för reservatet inte inkluderar värdefulla områden i flera delar av skogen, till skillnad från den gränsdragning som var framtagen under rödgröna mandatperioden 2003-2006. Gränsen dras dessutom genom ett koloniområde, vilket vi rödgröna i stadsdelsnämnden före valet reserverade oss mot. Det vore också viktigt att utreda om det går att stärka det gröna stråket under Skanstullsbron.


Inga kommentarer: