måndag 17 november 2014

Lokalt stadsdelsprogram i repris men med nya förtecken

Förra gången vi rödgröna styrde stadsdelsnämnden i Vantör hade vi ett lokalt 20-punktsprogram, som senare fick 24 punkter. Nu är det trevligt nog dags igen, I Enskede-Årsta-Vantör denna gång, och programmet håller på att tas fram. Vissa beslut från Vantör lever kvar, som Bryggan Vantör, feriejobb, buss till Snösätra och öppen förskola i Högdalen. Uppsökande verksamhet mot uteliggare är tyvärr lika aktuellt idag. Andra punkter är närmare förverkligande, till exempel Rågsveds friområde som naturreservat som finns i budget. Punkten om att stärka den lokala demokratin är ännu viktigare nu, då stadsdelsnämnden blivit stor som en större svensk stad. Och arbetet för att öka valdeltagandet där det är lågt är en utmanande uppgift för den nya nämnden.


Inga kommentarer: