söndag 6 maj 2012

Samordnade Öppet Hus i förskolan 2013!

Nu föreslås att Enskede-Årsta-Vantör ska ordna Öppet Hus samma dag/dagar i alla förskolor i området - både kommunala och privata - i februari 2012, för att underlätta för föräldrarna att välja förskola för sina barn. Det blev resultatet av min skrivelse, som S också anslutit till, om att ordna en förskolemässa varje år. Idén dök upp när jag besökte öppna förskolan i Rågsved och mötte flera föräldrar som var väldigt osäkra inför förskolevalet.

Informationen på nätet i Jämför service räcker inte för att välja förskola upplevde föräldrarna, man måste veta mycket mera om vad som är viktigt för kvaliteten i förskolan. Jag fick också klart för mig att föräldrarna inte kände till sina rättigheter till flexibla öppettider mellan 6.30 och 18.30. Privata förskolor som de besökt hade helt frankt sagt att de stängde kl 17 och vad ska man då tro som förälder?

Med Öppet Hus är det tänkt att förvaltningen ska hålla i övergripande organisation och information. Det är nödvändigt. Då måste ingå information om vad man som förälder har rätt att kräva för sin förskoleavgift. Öppet Hus-dagarna kan ordnas en och samma dag för hela Enskede-Årsta-Vantör eller två till tre dagar för olika områden, så att föräldrarna har större möjligheter att besöka flera förskolor i närområdet.

Att det inte föreslås bli en förskolemässa motiveras med att det skulle bli mycket omfattande - vi har 104 förskolor varav 68 kommunala och 36 privata - och att det därför skulle kosta för mycket arbetstid. Även flera mindre lokala mässor skulle kräva stora resurser. Jag är beredd att köpa resonemanget, nu då förslaget om samordnade Öppet Hus-dagar läggs fram.

Det viktigaste är inte vilken metod som används, utan att alla föräldrar får en fair chans att få svar på sina frågor, känna till sina rättigheter och hitta en bra förskola för sina barn. Vi vet genom forskningen att det är de mest välinformerade föräldrarna som kan välja den bästa skolan för sina barn. Det kunskapsförsprånget måste kommunen hjälpa andra föräldrar att ta igen. Jag hoppas att Öppet Hus-dagar blir en väg dit.

Inga kommentarer: