söndag 27 maj 2012

Oklart om behov eller budget ska styra

Folkpartisten utgår från att insatser utgår efter behov. Moderaten säger att i sociala delegationen är alla partier överens om placeringarna. Detta var svaren när jag uppmanade stadsdelsnämndens borgerliga majoritet att under punkten om tertialrapporten tydligt uttala att insatser inom socialtjänsten ska ges efter behov och avslutas när vårdens syfte är uppnått och inte som en följd av budgetunderskott.

Hur socialsekreterarna på golvet ska tolka det här kan man undra, när barn- och ungdomsenhetens eget underlag till tertialrapporten är mycket tydlig med konsekvenserna av den nuvarande budgeten: behandling avslutas i förtid, färre barn utreds än i staden totalt, placeringar ska undvikas om det inte finns pengar och uppdrag som kontaktpersoner och kontaktfamiljer ska avslutas när avtalen löper ut. För att få budget i balans.

Nu ska en översyn göras och vi får se efter sommaren vad förvaltningen kommer fram till. Under tiden ska många ärenden utredas och beslut fattas. Om man ska ta borgarna i nämnden på allvar så ska behovet styra och inte ekonomin. Om socialsekreterarna ska ta enhetens eget underlag på allvar ska ekonomin styra. Om oppositionen fått råda skulle den sociala barnavården få ett rejält budgettillskott. För barnens skull.

Inga kommentarer: