tisdag 29 maj 2012

Enskede-Årsta-Vantör saknar plan mot hemlöshet trots många hemlösa

Nu finns Öppna jämförelser av kommunernas arbete mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Viktiga nationella resultat är att 39 procent av kommunerna har en aktuell skriftlig rutin, förankrad på ledningsnivå, mot vräkning av barnfamiljer men bara 25 procent har en aktuell skriftlig plan för arbetet mot hemlöshet, förankrad på ledningsnivå. Uppsökande verksamhet finns hos 37 procent av kommunerna.

I Enskede-Årsta-Vantör har vi uppsökande verksamhet, i likhet med andra stadsdelsnämnder förutom Kungsholmen, Skärholmen och Älvsjö (Spånga-Tensta har inga svar redovisade). Enskede-Årsta-Vantör har också vräkningsförebyggande arbete  i likhet med nästan alla stadsdelsnämnder förutom Rinkeby-Kista och Älvsjö. Våra rutiner fanns som bilaga till tertialrapporten som nämnden beslutade om förra veckan.

Vad värre är att Enskede-Årsta-Vantör som i förra mätningen av hemlöshet hade flest hemlösa i staden saknar en aktuell plan för arbete mot hemlösheten. Illa att vi, Kungsholmen och Älvsjö saknar plan. Oppositionen i nämnden har krävt en plan flera gånger så nu blir det dags att begära det igen. Får bli en ny skrivelse till nämnden när vi ser resultatet av årets hemlöshetsmätning. Förhoppningsvis är vi inte värst i stan längre.

Inga kommentarer: