lördag 5 maj 2012

Skippa lyften och visionerna - låt tusen blommor blomma!

I Stockholm är innerstaden norm och betyder stad. Ytterstaden är dess motsats och inte tillräckligt mycket stad för att få kallas för stad. Därför ska "förorten" byggas om så den blir "stadsmässig", kan vi läsa i detaljplaner som stadsdelsnämnden får yttra sig över. Inte konstigt då att när Järva ska satsas på ska området "lyftas". Järva är inte tillräckligt mycket stad utan ligger långt under innerstadsnormen. Söderort och Rågsved, som är prioriterat i år, ska däremot inte lyftas. Här pratas istället om "visioner". Men samma är att vi inte duger som vi är, utan vi ska integreras.

Och det är inte våra visioner som gäller, att till exempel göra Rågsveds friområde till Ekopark Syd och bygga ut tunnelbanan till Älvsjö. Eller som jag önskat i många år, få ett bibliotek till Rågsved. Det är de styrandes, de som inte bor här, visioner om att blanda upp Rågsvedsborna med uppåt 200 ägare till kedjehus och stadsvillor i friområdet som gäller. Vi ska blandas med några som är bättre. Grönområden som vi älskar kallas "barriärer" som ska byggas bort. Att ett grönområde är en "brygga" mellan stadsdelar tals inte om. Allt ska byggas ihop. Vad är det för likformighet, vilken trist stad vi får då!

Jag tänker att stadsbyggnadsnormen att bygga ihop stadsdelar går stick i stäv med talet om mångfald, och i själva verket kommer att utplåna hembygdskänslan i stadsdelarna. Att Rågsvedsborna gillar Rågsved har kommit fram i många undersökningar, även om mycket behöver förbättras. Talet om stad och "förorten" måste ersättas med att vi bor i en och samma stad, olika delar av staden i olika väderstreck, med olika karaktär men med lika värde. Låt oss bygga vidare på det lokala som de boende uppskattar, i Rågsved har det visat sig vara naturen, lägenheterna och kommunikationerna.

Att sitta i stadshuset och besluta om projekt som varken boende eller lokalpolitiker har kännedom om är kontraproduktivt om man vill ha en stad för alla. Låt Rågsvedsborna jobba vidare med förslagen som kom in på dialogdagarna. Förslagen finns ju kvar, till skillnad från Järva. Bilda arbetsgrupper och styrgrupper med mandat! Avsätt pengar i ordinarie budget för en 20-årsperiod som kan användas både för att förstärka förskolor, skolor och fritid och för att investera i konstgräs, bibliotek eller annat som är viktigt för Rågsvedsborna. Inse att stadens utveckling måste gå hand i hand med stockholmarna.

Inga kommentarer: