söndag 27 maj 2012

Förstör inte paradiset i Rågsveds friområde

Gökärt, midsommarblomster, ängssyra, svartkämpar och så såg vi en vit rapsfjäril, på den intressanta och lärorika fjärilspromenaden i morse i Rågsveds friområde, anordnad av Kräpplagruppen. Guide var duktiga naturvårdsbiologen Dan Andersson, som kan arterna i friområdet på sina fem fingrar. Löktrav, kruskräppa, maskros - finns 3 200 underarter! - och så såg vi den vackra aurorafjärilen! Humleblomster, hundexing, ängskavle och en påfågelsöga som susade förbi så snabbt att vi inte hann fånga den och titta närmare.

Majssmörblomma - gillas ej av korna på grund av att den innehåller cyanid! - gröe, skälört och vi hör svarthätta, bofink och koltrast sjunga i den vackra försommarmorgonen.  En trolig ängsvitvinge får vi syn på. Getrams, liljekonvalj, nejlikrot - som man gjorde surrogatkaffe på - älgörtsblomma - innehåller acetysalicyl -, glasbjörk, vårtbjörk - giftig - och så fångade vi en makro, en stor nattfjäril som hette buskmätare. Fjärilarna som vi fångade släpptes förstås ut så fort vi sett närmare på vilken art det var.

Vallört, majbräken och så en brokig buskmätare i fjärilshåven. Vi fick lära oss att dagfjärilar har klubblika antenner till skillnad från nattfjärilar. Gulplister, jolster, vitplister och där kom en mindre gulvinge!Ängshaverrot (reserverar mig mot att jag uppfattat en del namn fel, har inte hunnit kolla i floran), gullklöver - har jag aldrig sett förut - och så kom en citronfjäril förbi. Talkört, trolldruva, krollilja och flenört!

I denna fagra natur vill den borgerliga majoriteten bygga uppåt 200 villor (kedjehus och stadsvillor). Det är helt ofattbart att man med berått mod kan förstöra dessa värden, som betyder så mycket för Rågsveds befolkning och hela Vantör och även för boende på Huddingesidan. Det får inte ske!

Inga kommentarer: