måndag 14 maj 2012

Barngruppernas storlek svårare att följa upp


Nu finns inga indikatorer för barngruppernas storlek i förskolan ... jag letade förgäves i tertialrapporten för Enskede-Årsta-Vantör och fick bekräftat från stadsdelsförvaltningen att staden centralt i år bara frågar efter antal barn per anställd och ett snitt för antal barn per avdelning. 

Förut skulle stadsdelsnämnderna tala om hur många småbarnsgrupper och grupper för större barn som hade flera barn än fullmäktiges mål. 2011 klarade vi varken barnomsorgsgarantin fullt ut eller en minskning av gruppernas storlek i alla gruppstorlekar till målen. Och den genomsnittliga gruppstorleken ökade. 

För 2012 kommer vi alltså inte att få veta om vi klarar fullmäktiges mål. Det snittvärde som nämnden får kan se bra ut men kan i praktiken innebära stora barngrupper i vissa områden som vägs upp av små grupper i andra områden. Det ger ingen nyanserad bild av verkligheten i förskolan eller återkoppling till politiken. 

Visserligen har förskolor även andra årsindelningar i grupperna än de som fullmäktige beslutat att följa upp, men istället för att helt ta bort uppföljningen bör fullmäktige fråga efter resultatet i flera vanliga gruppkonstellationer. Nu är det lätt att tänka att majoriteten vill slippa visa upp att barngrupperna ökar på sina håll.


Inga kommentarer: