torsdag 24 maj 2012

Ta råd från funktionshindersexpertisen

I tisdags var jag och ordföranden för stadsdelsnämnden inbjudna till lokala funktionshindersrådets sammanträde. Det var ett intressant samtal som vi förde. Rådet tog först upp att det fått veta att uppsägningar gjorts av funktionsnedsatta personer. Det var en nyhet för oss och stadsdelsdirektören skulle undersöka frågan. Tyvärr fick man skämmas under denna punkt, eftersom det stått om detta i ett tidigare protokoll som jag missat. Tycker att jag lusläser allt men något missar man alltid.

Andra frågor som kom upp var om barngruppernas storlek och bristande städning kunde leda till funktionshinder hos barnen. Även buller på förskolorna diskuterades. Självfallet påpekade jag att oppositionen anser att förskolorna ska få ha kvar alla sina pengar och inte täcka upp för socialtjänstens underskott. Där måste stadshuset gå in och förstärka budgeten så att inte vi behöver dra ner på nivån på andra verksamheter. Ett förslag som jag la fram var att funktionshindersrådet skulle få vara med i samband med de genomgångar av alla förskolor som ska göras tillsammans med SISAB.

En annan viktig tillgänglighetsfråga som togs upp av DHR:s representant var att kullersten som är lagd på trottoarer och övergångsställen orsakar ryggont för rullstolsburna, eftersom det känns i hela kroppen när rullstolen går över stenarna. Sån insiderkunskap är guld värd i planeringen. Något kommande rådmöte skulle trafikkontoret vara med, och då tas frågan självfallet upp igen.

Min erfarenhet av funktionshindersorganisationer är att där finns mycket kunskap som staden måste ta vara på i beredningen och framskrivningen av ärenden och i övrigt när det gäller planeringen av verksamheten så att tillgänglighetsfrågorna bevakas i varje led. Vi ska ju bli världens mest tillgängliga huvudstad! Att staden kan "ta råd" från människor med insiderkunskap är ju det fina i kråksången.

Inga kommentarer: