lördag 19 september 2009

Upp till bevis

När oppositionen kritiserat försämringen av allmänhetens insyn på grund av privatiseringen av äldreomsorgen har borgarna svarat att förfrågningsunderlagen och avtalen har klausuler som säkrar att kommunen får del av de uppgifter som krävs för att följa upp kvaliteten.

Nu testar vi systemen i stadsdelsnämnden i Enskede-Årsta-Vantöroch begär en redovisning av riskbedömningar av undernäring, fallrisk, trycksår etc. inom de entreprenaddrivna äldreboendena, samma redovisning som vi nyligen fått för de kommunalt drivna äldreboendena.

Inga kommentarer: