söndag 24 september 2017

Prickar av ännu en punkt i programmet för Ett grönare och rödare Vantör

Som många Vantörsbor nu vet och varmt välkomnar har idrottsnämnden i Stockholms stad beslutat att sim- och idrottshallen i Högdalen åter ska drivas av staden. Om detta skrev också Cicci Herrström och jag en insändare som kunde läsas i lokalpressen under veckan som gått. 

För er som inte hört den glada nyheten publicerar jag här insändaren i oredigerat skick, med den viktiga upplysningen att punkt 22 "Ingen vinst på vår simhall" i V-Vantörs lokala program för Ett grönare och rödare Vantör snart kommer att uppfyllas!

Äntligen får vi tillbaka badet i Högdalen!
Den 19 september beslutar idrottsnämnden att Stockholms stad åter ska driva Högdalens sim- och idrottshall, från och med nästa sommar, istället för Actic Sverige AB som ägs av ett riskkapitalbolag noterat på börsen. Så efterlängtat både för oss i Vantör och för övriga stockholmare att stadens simhallskort då kommer att gälla även på badet i Högdalen!

Som många minns var det alliansen som styrde i Stockholms stadshus för fem år sedan då sim- och idrottshallen konkurrensutsattes, som det så vackert heter på marknadsspråk. Driften av hallen privatiserades i och med att ett vinstdrivande företag vann upphandlingen. Alla vi som gärna simmade i Högdalen men också i andra simhallar i staden blev grymt besvikna när det stod klart att stadens simhallskort inte skulle gälla i Högdalen.

Fortsättningen blev inte bättre. Privatiseringsexperimentet kan inte kallas annat än ett magplask för alliansens tilltro till marknadskrafterna. Besökarna i Högdalen har inte varit mer nöjda än på stadens övriga anläggningar. Som väntat har det inte varit de privilegierade som förlorat, utan grupper av stockholmare som staden särskilt vill uppmuntra att komma igång med idrott och rörelse, t.ex. barn och tonårsflickor. Utbudet för och deltagande av de grupper som är prioriterade i stadens idrottspolitiska program har minskat.

Förutom brister som drabbat stockholmarna har Actic varit sena med redovisningar och betalningar till staden. Plumpar i protokollet även här. Riskkapitalbolag är inget att lita på i välfärden. Vänsterpartiet Vantör gläds nu över att punkt 22 i vårt program för Ett grönare och rödare Vantör, ”Ingen vinst på vår simhall” snart kommer att uppfyllas. Vi ses väl i badet nästa sommar!

Inga kommentarer: