söndag 2 januari 2011

V-Vantörs program, punkt 1-5

Även om vi rödgröna inte vann valet kommer Vänsterpartiet i Vantör givetvis att arbeta vidare för att förverkliga våra förslag som vi formulerat i vårt lokala 25-punktsprogram. Alla är välkomna att bidra i det arbetet, mer information finns på vår hemsida, samt att komma med fler förslag till frågor som vänstern borde driva - tillsammans med dig förstås!

PROGRAM

I Vänsterpartiets Vantör bor alla nära naturen i bra billiga bostäder, det är rent och snyggt, våra skolor ger den bästa starten i livet, roliga lekplatser, spännande centrum, det är ljust och tryggt, vi har flera arbetsplatser, tunnelbanan går till Älvsjö och vi har kultur, idrott och mötesplatser för alla.

Här kommer våra fem första punkter som rör

Barn och unga är framtiden

* Unga ska ha rätt till arbete, komvux och praktik – ingen ska vara långtidsarbetslös
* Våra skolor ska ge barnen bra undervisning, god mat och ha spännande skolgårdar
* Rusta upp lekplatser och parklekar med klätterställningar och leksaker för yngre barn
* Både tjejer och killar ska trivas på fritidsgården och äldre unga behöver en egen gård
* En ungdomsmottagning i Rågsved med bra öppettider ska byggas upp igen.

DAGENS VERKLIGHET

Vi har många långtidsarbetslösa ungdomar i Vantör. Många går sysslolösa fast de inte vill annat än att jobba eller plugga. Skolorna gör sitt bästa men behöver mer resurser. Den borgerliga majoriteten har minskat det socioekonomiska tilläggsanslaget de senaste fyra åren vilket missgynnar Vantör. Vi behöver satsa på lekgrejer för de yngre barnen - ett önskemål direkt från barnen när vi frågat efter behov av förbättringar. Fortfarande är det fler pojkar än flickor på fritidsgårdarna, det vill vi ändra på, med genuspedagogik och arbete med killarna kan man få ökad jämställdhet på fritidsgårdarna. De äldre ungdomarna behöver ett ställe att vara på, ett gammalt krav här ute. Och ungdomsmottagningen i Rågsved som borgarna la ner vill vi bygga upp igen.

I morgondagens blogginlägg kommer våra punkter 6-10 om mötesplatser och kultur för levande stadsdelar.

Inga kommentarer: