söndag 9 februari 2014

Stärk beroendemottagningen vid GullmarsplanSkrivelse till stadsdelsnämnden 2014-02-06

Stärk beroendemottagningen vid Gullmarsplan
Som vi har uppfattat är stadsdelsnämnden enig om att den integrerade beroendemottagningen vid Gullmarsplan behövs och ska vara kvar. Det är bra med tanke på att det under en tid skapats oro hos brukare och personal om mottagningens framtid. Avtalet har gått ut vid årsskiftet och enbart förlängts till sista mars. Brukare har beskrivit hur mycket mottagningen betyder. Samlokaliseringen av beroendevården, psykiatrin och socialtjänsten gör mottagningen unik. Samtidigt krävs god samordning och kommunikation när det är så många parter involverade. Det har varit brister i arbetsmiljön. Vi har också fått veta att mottagningen inte når tillräckligt många av socialtjänstens klienter som lider av samsjuklighet. Samtidigt har vi hört att landstinget inte känner till och att anställda på mottagningen inte känner igen sig i denna beskrivning. 

Vi anser att det är viktigt att beroendemottagningen tar emot både personer med samsjuklighet och personer med lättare problem. Vi utgår från att det kommande mötet med parterna ska leda till en förlängning av avtalet. Det är viktigt att oklarheter i målgrupper, arbetssätt och samordning kan överbryggas. Eftersom mottagningen funnits sedan 2006 anser vi att det vore värdefullt med en utvärdering som en gemensam grund för fortsatt utveckling. 

     Vi föreslår därför att nämnden verkar för
- att 
förlänga avtalet så att det finns tid att gemensamt utvärdera verksamheten och ta fram en fungerande   samförståndslösning - trygga arbetsmiljön för personalgruppen samt en fungerande ledning, styrning, samordning och uppföljning av verksamheten
- kartlägga vilka grupper av samsjukliga personer som skulle behöva hjälp av mottagningen, men som inte nås idag
- lägga gemensamma förslag om hur arbetssätten bör ändras för att också nå flera personer som har de största problemen och som bör kunna få hjälp via mottagningen


Rosa Lundmark (V)                                 Parvin Araghi (S)

Inga kommentarer: