fredag 14 februari 2014

Var står alliansens lokalpolitiker i frågan om Östra Älvskogen?


Älvsjöskogen och Rågsveds friområde är två av våra gröna pärlor i Vantör. Att kampen står het om Rågsveds friområde ska exploateras, eller som jag vill, skyddas som naturreservat har väl inte gått någon förbi. Det blir en valfråga, liksom Älvsjöskogens framtid tyvärr också verkar bli. 
Signaler från Naturskyddsföreningen Stockholm respektive Naturskyddsföreningen Söderort till oss i stadsdelsnämnden Enskede-Årsta-Vantör tyder nämligen på att Östra delen av Älvsjöskogen kan ställas utanför det naturreservat som staden har beslutat om. Detta trots att östra Älvsjöskogen, i Vantör, har de högsta naturvärdena och att Älvsjöskogens naturvärde också ligger i dess storlek.
Lokalmedia skriver om detta, läs här. Jag har bloggat härhär och här om Älvsjöskogen och oron hos boende i Ormkärr och Hagsätra att Östra skogen lämnas utanför ett naturreservat. Lars Sterneby, ersättare för vänsterpartiet i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd och jag har nu lämnat in en insändare till Mittisöderort om vad som händer med Älvsjöskogen. Vi anser att det är självklart att hela skogen ska bli naturreservat. Vår fråga är var alliansens lokalpolitiker står.
 

Inga kommentarer: