tisdag 4 februari 2014

Stängd dörr och teaterkulliss - eller öppen dörr i hela stan?


På torsdag ska stadsdelsnämnden yttra sig över en viktig demokratimotion. Det är vänsterpartiet  som föreslår öppna sammanträden i facknämnder, kommunstyrelse och bolagsstyrelser, ungefär som i stadsdelsnämnden. Läs ärendet här: Att medborgare vill diskutera frågor som beslutas av facknämnder får stadsdelsnämnden ofta bevis för. Tyvärr kan vi aldrig ge raka besked. Någon annan bestämmer nämligen.  
  • När kulturnämnden halverar anslagen för Fria Teatern kommer medborgarna till stadsdelsnämndens möten, eftersom de inte har tillträde till kulturnämnden. Vi får agera mellanhand till partikamraterna där.
  • När Rågsvedsbor inte får kontakt med ansvariga borgarråd för Rågsveds friområde och är upprörda över facknämndernas bristande samråd kommer de till stadsdelsnämnden. Vi kan inte smita undan.
  • När föräldrar till barn på Enskedefältets skola upplever att deras oro för evakueringen av skolan inte beaktas kommer de till stadsdelsnämnden, som får agera mellanhand till utbildningsnämnden. 
  • När bristen på konstgräs blir akut i Årsta kommer medborgarna också till stadsdelsnämnden, eftersom idrottsnämnden inte har öppna möten. Vi får driva på våra idrottspolitiker i frågan.
  • Intresset är stort när stadsbyggnadsnämnden kommer till våra öppna möten. När trafikkontoret kom förra veckan fanns många frågor från medborgare, men svaren gavs av tjänstemän, inte av politiker. 

Demokratins gränser ska inte sättas efter politisk nämndorganisation, utan medborgarna ska kunna prata med folkvalda i alla frågor som politiken styr över. Utformningen kan säker variera, men det viktiga är ökad öppenhet. När stadsdelsnämnderna hade hand om grundskolan kom föräldrarna på öppna möten. Det var ofta fullt i salen. När grundskolan flyttades till utbildningsnämnden föll den rätten bort. Istället möts de av stängda dörrar och får nöja sig med att demonstrera utanför stadshuset.
 
Det är absurt att medborgarnas möjlighet till direktkontakt med politiker ska bero på vilken nämnd som ansvarar. Vi kan jämföra med det som händer när det privatiseras. Då försvinner beslutanderätten från stadsdelsnämnden och med det medborgarnas insyn och möjlighet till politiskt ansvarsutkrävande på offentliga möten. (Dessutom försvinner också anställdas meddelarfrihet och garanterade kollektivavtal.)

Jag vill ha tillbaka mycket ansvar till stadsdelsnämnderna och därmed mer öppenhet för medborgarna. Men ändå kommer mycket som är viktigt för medborgarna att vara kvar på facknämnder och i bolagsstyrelser.

Ett är säkert. Fortsätter blåa styret med centraliseringen och privatiseringen avskaffas stadsdelsnämndens öppna nämndmöten av sig självt. För det finns inte mycket kvar att besluta i öppenhet. Våra möten blir en teaterkuliss. Allt färre ansvarsområden kvar, nämnderna blir större geografiskt, allt mer sociala ärenden och sekretess. Om vi inte inför öppna möten i facknämnder och bolagsstyrelser ... om vi inte röstar rött i valet .... 

Inga kommentarer: