söndag 9 februari 2014

Skrivelse om EU-migranter i stadsdelsnämndenSkrivelse till stadsdelsnämnden 2014-02-06

Bostadslösa EU-migranter
Stadsdelsnämnden har ett humanitärt ansvar för alla som vistas i vårt stadsdelsområde, även om det är socialnämnden som sköter det uppsökande arbetet för EU-migranter. Idag bor människor i eländiga skjul och husvagnar i skogen runt Högdalen utan tillgång till el, vatten, avlopp och säker uppvärmning. Enskede-Årsta-Vantör har de flesta och största bosättningarna av EU-migranter, men saknar människovärdiga alternativ till övernattning i området eller i Söderort. Härbärgen för EU-migranter ligger idag nordost om centrala staden. Platserna lottas ut eftersom de inte räcker till alla, särskilt inte under de kallaste nätterna. 

Bosättningarna i vårt stadsdelsområde har ökat och vi har exempelvis 16 bosättningar i Högdalen.  Några av bosättningarna har funnits på stadsdelsnämndens mark medan de flesta ligger på exploateringsnämndens mark. Vi anser att det inte är acceptabelt att vräka människor från dessa bosättningar så länge inte alla kan erbjudas alternativ sängplats inomhus alternativt en uppställningsplats för husvagnar med tillgång till el, vatten, toa och avlopp. Förförra mandatperioden ställde socialnämnden campingplatser på Skrubba till förfogande för hemlösa personer som hade vräkts från bland annat Högdalstopparna. Denna mer ordnade boendeform gjorde det också möjligt att bedriva motivationsarbete för en förändrad situation.

En del av EU-migranterna söker sig till dagverksamheter för hemlösa, bland annat Bryggan Vantör där de kan träffa läkare, äta frukost, duscha och tvätta. Om det finns behov av mer stöd till Bryggan Vantör bör staden ordna det, exempelvis har vi hört att de behöver ny tvättmaskin. Staden centralt stödjer dagverksamheten Crossroads som ger råd och stöd till EU-migranter bland annat om arbetsmöjligheter. Eftersom många EU-migranter finns i vårt stadsdelsområde, bör det också finnas råd och stöd om arbetsmöjligheter etc. i området.

Vi föreslår att stadsdelsnämnden aktivt verkar för att staden gör följande insatser för EU-migranter i vårt område:
·         Inrätta härbärge för EU-migranter i Enskede-Årsta-Vantör/söderort samt ge möjlighet att ställa husvagnar på campingplats eller annan plats med el, vatten, toa och avlopp.
·         Avhys inte människor från bosättningar förrän värdig övernattning finns för alla.
·         Starta rådgivning om arbetsmöjligheter i stadsdelsområdet, om möjligt i samarbete med arbetsförmedlingen, Bryggan Vantör, föreningslivet och kyrkorna i området.Rosa Lundmark (V)                                 Parvin Araghi (S)

Inga kommentarer: