söndag 9 februari 2014

Program mot rasism i Enskede-Årsta-Vantör


Skrivelse till stadsdelsnämnden 2014-02-06

Program mot Främlingsfientlighet och rasism i Enskede-Årsta-Vantör
Rasismen och främlingsfientligheten blir allt mer synlig i Stockholm och de södra förorterna. Under hösten har det förekommit flera misshandelsfall, trakasserier och skadegörelse med tydliga kopplingar till den nynazistiska Svenska motståndsrörelsen. Bland annat under sociala oron i maj 2013 greps ett flertal personer med bakgrund i rasistiska organisationer. I Kärrtorp angreps i december 2013 en fredlig demonstration av nazister, joggande kvinna blev nerslagen på Nytorpsgärde och över de södra stadsdelarna sprider sig rasistisk propaganda, hakkors och andra rasistiska/nazistiska symboler.

Om Stockholm och vår stadsdel ska fortsatt vara öppet och tolerant och där alla invånare kan känna sig trygga och där de demokratiska värderingarna genomsyrar stadsdelen krävs att politiker och personal inom verksamheterna aktivt tar kamp för de demokratiska värderingar som vårt samhälle bygger på. Vi förtroendevalda och anställda i Stockholms stad kan aldrig acceptera att någon människa utsätts för hot och våld på grund av etnicitet, kön, sexualitet, religion eller politisk åskådning.

I Stockholm har vi en nolltolerans mot främlingsfientlighet och rasism. I det förbyggande arbetet har kommun, polis och civilsamhälle ett stort ansvar. Inte minst så har vi som individer ett ansvar att stå upp för ett demokratiskt och öppet samhälle.

      Vi föreslår mot bakgrund av den ökande närvaron av nazism, rasism och främlingsfientlighet att
1.   
Förvaltningen redogör för de åtgärder som i 2014 års verksamhetsplan vidtas mot nazism, rasism och främlingsfientlighet inom respektive verksamhet 
      2.    Ett förslag till lokalt program mot nazism, rasism och främlingsfientlighet arbetas fram och presenteras på medborgarmöte, fritidsgårdar, öppna förskolor samt remitteras till föreningslivet
3.   
Stadsdelsnämnden fattar i samband med tertialrapport 1 eller före sommaren beslut om program mot nazism, rasism och främlingsfientlighet
4.   
Nolltolerans mot nazism, rasism och främlingsfientlighet i stadsdelens alla verksamheter klart ska uttalas och kränkande uttalanden ska alltid bemötasParvin Araghi (S)                                                 Rosa Lundmark (V)

Inga kommentarer: