söndag 2 februari 2014

Striden om IKEA


Precis den här frågan kom upp på öppna stadsdelsnämndsmötet i torsdags, på temat parkering och trafik i arenaområdet. Hur mycket ökad trafik skulle IKEA-etableringen medföra, frågade medborgare. Att IKEA planerade för ett fullstort varuhus, inte ett mindre trafikalstrande "showroom" där möblerna bara visas upp, som önskats i exempelvis stadsbyggnadsnämnden, var den information som medborgaren hade fått från exploateringskontoret. Frågan är högst berättigad.  Nu bekräftas i artikeln i SvD idag att IKEA inte har planer på annat än ett vanligt IKEA-varuhus. Talet om showroom verkar vara en önskedröm.

Allmänheten på stadsdelsnämndens möte försäkrades av nämndordförande om att inga beslut är fattade än. Vad som finns är ett så kallat intentionsavtal. Det ska bli programsamråd om planerna i området, där synpunkter kan föras fram från medborgare. Frågan är bara hur mycket som går att påverka, om staden vill ha IKEA till området, eftersom politiker talar om showroom och företaget om fullstort varuhus. Visst behöver vi stora arbetsplatser i Söderort, men inte till priset av trafikaos. Vore bra att ta fram alternativa platser tycker jag, exempelvis längre ut i stadsdelsområdet.

Vi i vänsterpartiet i stadsdelsnämnden vill ha djupare samråd i sådana här komplexa frågor, där medborgare exempelvis kan vara med i workshops och inte bara lämna synpunkter. Lars Sterneby, ersättare för V i stadsdelsnämnden och boende i Enskede, informerade på mötet om hur vi ser på detta. Det finns modeller som prövats på andra ställen. Något blockgränsöverskridande initiativ om ett fördjupat medborgarinflytande verkade dock alliansen tyvärr inte vara intresserade av.

Inga kommentarer: