lördag 26 november 2011

Heja Jonas som inte ger sig!

Nu polisanmäls Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd för avknoppningarna av halva Årstas förskolor och hemtjänsten i Rågsved och Hagsätra, där väl fungerande verksamheter under den förra borgerliga mandatperioden såldes till extremt underpris mot oppositionens tydligt uttryckta vilja.

Att våra argument mot försäljningen både av förskolorna och hemtjänsten var riktiga bekräftades senare när regeringsrätten i en dom slog fast att försäljningen av hemtjänsten var olaglig, efter ett överklagande av dåvarande ledamoten i stadsdelsnämnden Jonas Eklund (MP). Och nu polisanmäler Jonas hela saken.

Enligt Aftonbladet gäller förundersökningen grov trolöshet mot huvudman. Det är skam att politik måste bedrivas med juridik för att olaglig privatiseringspolitik ska kunna stoppas. Numera kallas avknoppningar för personalövertagande och i värdet ska goodwillvärde och kundstock räknas med, inte bara möblerna.

Nu blir det intressant att se om stockholmarna får rätt. För det är alla som i generationer byggt upp förskolan och hemtjänsten i vår stad som är förlorare på avknoppningarna. Alla tiotals miljoner i subventioner som den borgerliga majoriteten gett enskilda företagare i Årsta och Vantör tillhör rätteligen folket.


Inga kommentarer: