lördag 19 november 2011

Äldrepengen gör saken värre

Nu lanserar moderaterna i Stockholm stadshus äldrepengen som lösningen på vanvården i äldreomsorgen. Om detta skriver DN idag. Vänsterpartiet är mycket kritiska till detta sätt att smita undan de grundläggande problemen med aktiebolag i äldreomsorgen.

I DN får förslaget kritik från Roger Mogert (S). Han radar upp nackdelarna, här med kommentarer från mig:

1. Staden får mindre kontroll i pengsystem. Carema kan inte hindras att komma in, om de uppfyller kraven för auktorisation enligt LoV, lagen om valfrihet. I dagens system kan politikerna i kommunen bestämma att inte upphandla enligt LoU, lagen om offentlig upphandling. Det är det som moderaterna nu gjort när det gäller den femte centralupphandlingen av vård- och omsorgsboenden. Kundval förutsätter att gamla röstar med fötterna men det gör de inte. Enligt forskningen passar inte ekonomisk teori in i äldreomsorgen.

2. Staden kan inte hindra Carema från att köpa upp de eventuella mindre företagen som klarat auktorisationen. De äldres val av ett mindre företag som omsorgsgivare innebär alltså ingen garanti för att till exempel slippa riskkapitalbolagen. Trots Borgs aviserade skärpta regler hittar de säkert också nya kryphål. Enligt forskningen har små företag sämre lönsamhet än de stora och riskerar att försvinna. Redan idag dominerar Carema och Attendo. Det handlar med andra ord om önsketänkande från moderaternas sida.

3. Det är väldigt svårt att bli av med de företag som missköter sig. Jämför den privata förskolan vars ägare dömdes till 3,5 års fängelse för grovt skattebrott, men där det tog 1,5 år innan den rättsliga processen var klar. Under tiden var staden tvungen att betala ut förskolepeng till ägaren. Det här vill moderaterna lösa med lagstiftning. Det är ett sätt att smita undan. Här är inte moderaterna trovärdiga, varför har man inte redan ändrat på lagen med tanke på de negativa erfarenheterna från förskolan?

4. Äldre demenssjuka flyttar inte på samma sätt som föräldrar kan flytta barn om de är missnöjda med förskolan. Exemplet Nallebjörn i Årsta ges i DN. Där missköttes förskolan efter ett ägarbyte och föräldrarna flyttade sina barn till andra förskolor. Nallebjörn lades ner. På detta problem är moderaternas svar den nya inspektionsenheten som ska granska oftare och bättre. Om riskkapitalets enorma resurser ska matchas krävs en gigantisk byråkrati. Det är väl inte där vi vill ha äldreomsorgens pengar?Administrationen skulle ju minska med borgarnas politik ...

Inga kommentarer: