torsdag 17 november 2011

Rågsved osynligt när borgarna tycker till

Inte ett ord om Rågsved i den borgerliga majoritetens särskilda uttalande i stadsdelsnämnden ikväll när vi behandlade Program för sambandet Högdalen - Farsta. Kan vara ett medvetet osynliggörande av konflikten mellan natur- och rekreationsvärden i Rågsveds friområde och det planerade kedjehus- och stadsvillabebyggelse. Det man inte talar om finns inte.

I debatten sa moderaterna att det inte är jättekatastrof att bygga i friområdet. Grönkompensation kan göras genom en ekodukt över Magelungsvägen. Centrumen får mer kunder, vi får fler bostäder, strandpromenaden lyfts fram. Folkpartiet ville ha en stadslik miljö, bryta barriärer, göra det lättare att ta sig mellan Högdalen och Rågsved, kunna rasta hunden i friområdet ... så gick snacket.

Kanske vill man inte reta upp Rågsvedsborna genom att skriftligen betona att man vill bygga nästan 200 bostäder i ett unikt område mot mångas djupt kända vilja. Den som vill veta vad moderaterna och folkpartisterna och centerpartisten tycker om byggplanerna måste läsa tjänsteutlåtandet. Det räcker inte att läsa protokollet. Det man inte skriver ut finns inte.

En annan tolkning är att man vill lämna en dörr öppen. Dämpad ton utan de gamla argumenten att villor ska integrera Rågsved gör det lättare att backa om den folkliga vreden blir för stark. Istället välmenande skrivningar om att bygga samman Högdalen och Farsta, Magelungsvägen som barriär för djuren och Spårväg Syd som sammanbindande länk för Söderort.

De tio förslagen till platser att bygga bostäder och företagshus som boende i Rågsved förslagit dissas av moderaterna. Inget nytt, inget användbart. På Bråtegränd ska kontrakten förlängas tre månader i taget, trots beslut om avveckling. Istället för att riva skjulen och börja sanera! Staden vill inte att det ska stå tomt sägs argumentet vara ... sådana beslut spär på politikerföraktet.

En fundering från mig är att om villorna inte ger underlag för kollektivtrafik i friområdet, hur ska de då kunna välsigna Rågsved Centrum med ökat kundunderlag av mer än marginell betydelse? Att gång- och cykelvägen mellan Högdalen och friområdet underlättat tillgängligheten verkade inte vara känt. Att många redan idag rastar sina hundar i friområdet också en nyhet.

På mötet ville jag att nämnden skulle begära ett samrådsmöte i Rågsved, ny annonsering och utsträckt samrådstid, och lyfte att annonsen för öppna nämndsmötet var sen och tjänsteutlåtandet inte tillgängligt dagen innan mötet enligt mejl från Kräpplagruppen. Det sista skulle förvaltningen undersöka och återkomma om. Det första hade nämndordföranden redan mejlat stadshuset om!

Slutsatsen? Fortsätt att protestera, skriv remissvar till stadsbyggnadskontoret, om moderaterna i stadshuset lyssnar på sin nämndordförande kanske vi till och med får ett samrådsmöte i Rågsved!

Inga kommentarer: