torsdag 24 november 2011

Programarbete för Sambandet Bromma-Ösermalm efterlyses!

Naturområden ställs mot bostäder i Stockholm. Så gick tongångarna på områdesmötet i Rågsved igår. Vi måste bygga 200 villor i Rågsveds friområde för att ge bostäder till alla som vill flytta till Stockholm sa moderaterna. Det lät närmast som en naturlag att man måste bygga i friområdet. En helt felaktig motsättning, vilket Naturskyddsföreningen argumenterar mot i sin replik "Bygg både fler höga hus och fler naturreservat" på artikeln "Vi måste våga bygga mer i grönområden" skriven av Handelskammarens VD Maria Rankka och KTH-professorn Göran Cars i DN den november.

Naturskyddsföreningen föreslår att goda kollektivtrafiklägen (finns inte i friområdet) ska utnyttjas bättre för att bygga höga hus, men att närliggande natur fredas som reservat. Exploaterad mark kan användas mer intensivt genom att bygga tätare och på hårdgjord mark som vänsterpartiet föreslår. Titta på sambandet Rågsved-Högdalen. Utred möjligheterna att bygga mera längs den bullriga barriär som Rågsvedsvägen är mellan stadsdelarna, genom att bland annat överdäcka Magelungsvägen. Bygg bostäder på den stora parkeringen utanför Högdalshallen, med parkeringen under marken.

Nej, naturområden i fattiga områden ska bebyggas medan naturområden i rika områden fredas är en rättare beskrivning av motsättningarna. Fattiga stadsdelar ska förtätas medan rika fredas. Det beskriver Per Sundgren mycket bra i sitt yttrande över programmet Högdalen-Farsta, "Detta är en klasspolitik riktad mot den befolkning som de styrande tycker att de kan strunta i." 

Att staden gör naturreservat av Årstaskogen och Älvsjöskogen men inte i Rågsved är inte en tillfällighet. Samma när staden inte bygger hyresrätter i de välbärgade områdena där befolkningstätheten är låg. Liksom Naturskyddsföreningen frågar jag:"Varför inte dela större tomter och omvandla stora lägenheter till flera mindre"?  Inte burdust och brutalt utan med områdesplanering och samråd i stadsdelar med mycket stora trädgårdstomter och jättelika våningar. När en fastighet säljs i lämpligt läge köper staden. Så kan områden förtätas med flerfamiljshus och flera lägenheter.

Vad sägs till exempel om ett programarbete för Sambandet Bromma- Östermalm? Eller Sambandet Södermalm-Enskede?

Inga kommentarer: