lördag 19 november 2011

Vi ville häva avtalet för Enskede Nya Servicehus

I torsdags föreslog vänsterpartiet och socialdemokraterna en förtida hävning av avtalet med Carema som driver Enskede Nya Servicehus, eftersom bristerna enligt uppföljningen pågått i mer än 10 veckor. Vi ville att en plan skulle tas fram för ett snabbt övertagande i egen regi. Förslaget röstades ner av den borgerliga majoriteten.

Att inte hälso- och sjukvårdspersonal följer riktlinjer som gäller för dokumentationen och som är överenskomna i avtal ser vi som allvarligt. Det handlar om våra äldres trygghet. Redan vid avtalsförlängningen förra hösten - som oppositionen gick emot - fanns brister i att säkra hälso- och sjukvårdens journalföring för våra sjukaste äldre samt brister kring rutiner om nutrition och riskbedömningar för fall, trycksår och undernäring.

Det är dags att sätta ner foten och hävda de äldres rätt att i alla lägen ha en god omsorg. Äldreomsorgsbolagen tjänar grova pengar på äldreomsorg, vare sig de ägs av riskkapitalbolag eller andra vinstdrivande aktiebolag. Bolagen har råd att anställa tillräckligt med utbildad personal.

För övrigt anser vänsterpartiet att äldreomsorgen bedrivs tryggast i kommunens regi. Det har stöd i forskningen. En stor studie från 2007 visar att det är 10 procent lägre personaltäthet, fler timanställda och färre heltidsanställda i icke kommunala boenden jämfört med kommunala.

Det finns ett klart samband mellan vinstsyftande företag, personaltäthet och liggsår. Internationella studier visar att de stora företagens fokus riskerar kvaliteten. Små företag har lägre avkastning och kommer förmodligen att försvinna. Forskaren som står för denna information heter Marta Szebehely, Stockholms universitet.


2 kommentarer:

Anonym sa...

Hur säger man upp avtal med kommunala vårdboenden som inte sköter sig då?

Rosa sa...

Staden kan direkt byta ledning på boendet, förstås med hänsyn till arbetsrättsliga aspekter, det kan man inte göra med entreprader, utan där måste man säga upp avtalen. Jag anser att man ska kunna säga upp intraprenader. Vi föreslog på samma nämnd hävning av avtal på en intraprenad om inte rättelse görs. Går det inte med nuvarande regler får man skriva till stadshuset och begära en ändring av reglerna. De äldres bästa ska gå före i alla lägen.