söndag 27 november 2011

Pers oslagbara recept för en god äldreomsorg

Ulrika Kärnborg skriver utmärkt i dagens Aftonbladet om att "Kontrollnoja ger inte bättre vård och skola". Utvärderingar kostar tid och pengar, personalen känner sig styrd, det kan ge en falsk säkerhet, yrkeskunskapen sätts ifråga.

Vad både Kärnborg och professorn i socialt arbete, Marta Szebehely, säger är att vårdskandalerna med Carema och Attendo i spetsen har åskådliggjort de två olika sorters logiker som möts i en privatiserad äldreomsorg. Social tillit kontra konkurrens. Etik kontra ett låtsasrationellt system.

Istället för att nu bygga upp gigantiska uppföljningssystem är det enda raka att återgå till icke-vinstdriven äldreomsorg, där kommunen är grunden och där ideella stiftelser och kooperativ kan vara ett komplement. Med den grunden lagd vill jag lyfta fram min partikamrat Per Sundgrens recept mot krisen i äldreomsorgen:

"Vill vi ha en bättre äldreomsorg måste framför allt tilliten återställas istället för att vi trasslar in oss allt djupare i ett byråkratiskt och kostsamt system som utgår från misstro. Med tilliten som grund bör sedan tre enkla och självklara principer råda för den goda omsorgen om våra äldre. 

För det första tid. Mycket tid. 
För det andra ska den äldres vilja, behov och önskningar styra hjälpen. 
För det tredje ska vi rekrytera och utbilda personal som tycker om gamla människor och som gärna lyssnar på dem. 

Problemet, det stora problemet är förstås att detta kommer att kosta pengar. Men om vi säkert vet att våra pengar verkligen går till vård är nog de flesta av oss beredda att betala."


Inga kommentarer: