tisdag 29 november 2011

Gärna affärer på hårda varor men inte på mjuka människor

Idag har Eva Solberg (M) en insändare i Mittisöderort om "Vi vill skärpa kraven på etik hos vårdbolagen" och den har jag bemött i ett svar som jag skickade in ikväll. Vi sitter båda i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd och beslutar varje månad om uppföljningar av äldreomsorgen.

Det är återkommande kvalitetsbrister i äldreomsorgen enligt rapporterna, även om det finns enheter som fungerar bra. Själv är jag imponerad av Rågsveds servicehus efter ett studiebesök där för någon månad sedan. När det gäller privat drivna verksamheter har vi svårare att göra något åt bristerna. Personalen har inte heller den grundlagsskyddade meddelarfriheten eller ens rätten till bra arbetsvillkor enligt kollektivavtal.

Det mesta av vår äldreomsorg i Enskede-Årsta-Vantör är konkurrensutsatt och jag konstaterar att det enklaste sättet att få en mer etisk äldreomsorg är att inte låta aktiebolagen driva vård- och omsorgsboenden, servicehus och hemtjänst. Aktiebolag kan göra affärer på hårda varor men inte på mjuka människor.

I grund och botten är det personaltätheten som gör skillnad och den är enligt forskningen lägre i privat driven äldreomsorg. Det finns ett tydligt samband mellan vinstsyftande äldreomsorg, personaltäthet och liggsår. Genom att dra ner på personal kan man göra vinst. Det är lätt att förstå. Och lätt att göra något åt. Om viljan finns.

Inga kommentarer: