söndag 20 november 2011

Personal personal personal

Konkurrensutsättningen har iallafall satt fokus på kvaliteten försvarade sig folkpartiet på stadsdelsnämnden i torsdags, då vi diskuterade äldreboenden som alla hade kvalitetsbrister - både intraprenader, entreprenader och kommunalt drivna boenden. Jag åberopade då Marta Szebehly som pekat på internationell forskning om att stora vinstdrivande koncerner riskerar kvaliteten med sitt ekonomiska fokus.

En stor svensk studie från 2007 har också enligt Szebehely visat att icke-kommunala boenden hade cirka 10 procent lägre personaltäthet, fler timanställda och färre heltider. Kan vara i underkant eftersom vinstsyftande bolag inte skiljts från non-profit-organisationer. Och Marta säger så här i DN samma dag som nämndmöte:

"Mellan 2000 och 2009 minskade de offentliga resurserna till äldrevården med 6 procent, samtidigt som antalet äldre ökade med 9 procent, enligt professorn i socialt arbete Marta Szebehely, vid Stockholms universitet.Per 80-åring har därmed var sjätte krona försvunnit ur äldrevårdens budget. – Det är jätteallvarligt av en rad skäl. När pengarna minskar så här hotas ju kvaliteten."
 
Att konkurrensutsättningen pressat priser råder alltså inget tvivel om. Dagens Samhälle nr 40 skriver att konkurrensutsättningen pressat priserna både i kommunen och privata företag, men har inte lett till utveckling av verksamheten. Den slutsatsen drar Ola Mattisson, Lunds universitet, som gjort forskningsöversikten Erfarenheter av konkurrensutsättningen på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting.

Marta Szebehely varnar också för A och B-lag i äldreomsorgen. Lågutbildade äldre får allt mer hjälp av anhöriga, fast de inte vill, medan äldre med bättre resurser köper privat hjälp. För vi som tror på jämlikhet är det en utveckling som måste vändas. Så länge de borgerliga styr i stad och land lär vi inte får stopp på vinstdrivande företag i äldreomsorgen, som när vänsterpartiet ansvarade för äldreomsorgen i Stockholms stad 2003- 2006, måste fokus handla om att mäta, men mäta rätt saker och det handlar till stor del om:

1. Personaltäthet - den ska vara hög
2. Personal som arbetar heltid - de ska vara många
3. Personal som är timanställda - de ska vara få

Som Marta Szebehly säger "Det viktigt att den som hjälper en vet vem man är och vad man behöver.".  Och det är inte gratis. Börja med att ta bort jobbskatteavdraget så att vi får tillbaka miljarderna till statskassan. Där gör de bättre nytta för våra äldre än i våra privata plånböcker. För vi vill ju ha ett jämställt samhälle, även på ålderns höst.Inga kommentarer: