torsdag 24 november 2011

Klasspolitik att bygga i friområdet - yttrande från Per Sundgren

Har fått lov att lägga ut Per Sundgrens yttrande om bebyggelse i Rågsveds friområde på bloggen.

"Jag bor sen drygt 30 år i Högdalen och ett av mina strövområden är Rågsveds friområde och Magelungens stränder. Under denna period har önskemålen framförts från rågsvedsbor att avveckla förråden på Bråtegränd och göra hela området till ett grönområde för rekreation och utevistelse. Att nu omöjliggöra detta genom nybebyggelse är ett svek mot en stadsdel, vars befolkning inte hör till de gynnade i denna stad. Grönområdet har varit en av kvaliteterna för mig som Högdalsbo, men i ännu högre utsträckning för många rågsvedsbor. Bebyggelsen innebär att detta område inskränks kraftigt. Den helhet av ängar med betande får och kor, ekbackar och våtmarker som nu fungerar allt bättre genom vidtagna åtgärder kommer att gå förlorad. Eftersom jag varit politiskt verksam kan jag dessutom konstatera att nästan all ny bebyggelse sker i hyreshusområden medan villaområden konsekvent skonas. Detta är en klasspolitik riktad mot den befolkning som de styrande tycker att de kan strunta i."

För övrigt strömmar mejlen in från förtvivlade Rågsvedsbor som beskriver sina naturupplevelser i friområdet och den stora olycka som de känner över förslaget. Moderater, folkpartister, centerpartister och kristdemokrater, ta in kritiken och lägg förslaget på hyllan!
Inga kommentarer: