söndag 3 juni 2012

Ungdomsmottagningen i Rågsved i graven

Varför vågar inte den borgerliga majoriteten stå för att de slutligt lägger ned ungdomsmottagningen i Rågsved? För vi har ju inte haft en fullvärdig mottagning i Vantör sedan 2008. Den filial som inrättades efter nedläggningen av de lokala mottagningarna i Rågsved, Dalen och Skarpnäck som plåster på såren har aldrig fungerat. Lokalen är helt olämplig och öppettiderna har varit minimala. Det har helt saknats styrning och ledning som har kunnat se till att filialen skulle fungera. Verksamheten har dött sotdöden.

På stadsdelsnämnden den 14 juni beslutas om Huvudmannaskap, ledning och organisation av Gullmarsplans ungdomsmottagning, efter förslag från förvaltningarna i stadsdelen och landstinget. Samtidigt besvaras oppositionens skrivelse om att utreda möjligheten att återinföra en fullvärdig ungdomsmottagning i Vantör. Istället för att gå rakt på sak och säga att filialen i Rågsved läggs ned står det att den ska "samlokaliseras" med den "intregrerade" mottagningen på Gullmarsplan. Finns inget annat skäl till detta nyspråk än att borgarna inte vill stå för nedläggningen. Och inte har råd.

I Vantör gör man precis samma misstag som på Järvafältet, där förvaltningskontor och förvaltningsverksamheter läggs ned i ytterområden som Rågsved, Högdalen och Rinkeby, och centraliseras till Kista, Globen och Gullmarsplan. Rinkeby och Rågsved som är stadsdelar som på olika sätt ska prioriteras i ytterstadsarbetet förlorar sina värdefulla kommunala verksamheter. Servicen för de boende blir betydligt sämre, det krävs SL-kort för att ta sig till förvaltningen. Självfallet drabbas de som har det sämst ekonomiskt. Stadsdelarna utarmas på arbetsplatser och det får konsekvenser för det lokala näringslivet i form av sämre kundunderlag.

Gullmarsplan ungdomsmottagning är en av landets största och har fått avvisa 7-800 ungdomar från Öppet Hus. Istället för att ta seriöst på oppositionens förslag om en fullvärdig mottagning i Vantör, som både skulle förbättra servicen i Vantör och avlasta mottagningen vid Gullmarsplan framhärdar den borgerliga majoriteten med att göra Gullmarsplansmottagningen allt större. Nu ska det vara öppet på lördagar och kvällar - om det ordnas pengar vill säga! Istället för att prioritera Rågsved som är sagt och satsa på reguljära förebyggande insatser redan från årskurs sex slår man igen dörren. Och frågan är om Gullmarsplan verkligen kan expandera så att de kan ta hand om alla?

Självfallet handlar det om pengar. "Med nuvarande resurser/budget ges inte utrymme för extra hyreskostnader eller utökning av personal" står det i tjänsteutlåtandet, som en kommentar till att lokalen för filialen i Rågsved kommer att tomställas i augusti inför kommande rivning och nybyggnad av bostäder. Den borgerliga majoriteten i landstinget och kommunen vill inte satsa en krona mer i den ordinarie driftsbudgeten på Rågsved eftersom skatten till varje pris ska hållas nere. Därför tar man överskott och pengar från bostadsbolagen för att visa att man gör något.

Inga kommentarer: