lördag 2 juni 2012

Upp till bevis om valfrihet i Rågsved och Hagsätra den 14 juni!

Idag har inte äldre i Rågsved och Hagsätra rätten att välja kommunal hemtjänst! Detta trots den borgerliga majoritetens stolta deklarationer om "valfrihet". Att det har blivit så här är också de styrandes avsikt, eftersom de har uppmuntrat avknoppning till underpris. Vantörs hemtjänst fick köpa Rågsved och Hagsätra hemtjänst bara till priset av inventarierna, vilket efter Jonas Eklunds (MP) förtjänstfulla överklagande förklarades som olagligt. Därefter har företaget betalat ytterligare en summa till staden, dock mycket mindre än marknadsvärdet.

På stadsdelsnämnden den 14 juni finns chansen för alliansen att leva upp till sina paroller åtminstone lokalt. Oppositionen har nämligen på initiativ från vänsterpartiet lagt en skrivelse om att förvaltningen ska få i uppdrag att organisera den kommunala hemtjänsten så att alla äldre i stadsdelsområdet får en verklig möjlighet att välja kommunal hemtjänst. Det kan förverkligas på ett enkelt sätt. Antingen organisera om befintliga hemtjänstenheter till större geografiska upptagningsområden. Hemtjänsten i Högdalen kan även omfatta Rågsved och Hagsätra. En annan möjlighet är att låta hemtjänsten i servicehuset även utföra hemtjänst i ordinärt boende i Rågsved och Hagsätra.

Extra cyniskt är att stora delar av Vantör saknar kommunal hemtjänst, här där vi har så många valdistrikt (kanske alla?) där de rödgröna är i majoritet och även flera valdistrikt där S och V tillsammans har egen majoritet. I mitt eget valdistrikt i Rågsved är till och med Vänsterpartiet större än de fyra allianspartierna. Att just här förneka de äldre möjligheten att välja kommunal hemtjänst är ett slag i ansiktet på folk. För min egen del skulle jag tvingas flytta om jag blir i behov av hemtjänst på äldre dagar.

Det ska bli en spännande debatt på nämndmötet den 14 juni, då vi får se om förslaget att återinföra hemtjänsten och valfriheten i Rågsved och Hagsätra röstas ner eller får bifall! Kom gärna på den öppna nämnden den 7 juni och ställ frågor till moderaterna, folkpartiet och centerpartiet om deras syn på valfrihet! Förresten är stadsbyggnadskontoret där också, så det blir säkert även andra intressanta frågor som tas upp.


Inga kommentarer: